خیابان ولی عصر، بین خیابان بهشتی و مطهری، خیابان ناهید، پلاك ۶۸
تلفن رزرو: ۸۸۷۲۶۷۰۰ ۲۱-۹۸ +
تلفن سفارشات: ۸۸۷۲۷۲۴۷ - ۸۸۷۲۳۹۷۹ ۲۱-۹۸ +